Zaproszenie do udziału w konsultacjach Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
czwartek, 01 października 2020 11:41

Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn.: Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Projekt Uchwały

Formularz