WNIOSKI OBSZAROWE 2021 Drukuj
Wpisany przez Jolanta Sobczyk   
środa, 09 czerwca 2021 12:08

WNIOSKI DOPŁATY Wójt Gminy informuje, iż od 8 - 17 czerwca w Urzędzie Gminy w Rzeczycy w pokoju Rady Gminy (wejście od strony poczty) mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc w wypełnieniu wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Z uwagi jednak na stan epidemii, konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu wizyty. Zapisy dokonywane są pod nr 44 710 51 11 wew.37. Osoby zobowiązane są do ścisłego trzymania się umówionej godziny wizyty – niestawienie się o określonym czasie jest jednoznaczne z rezygnacją.

Informujemy, iż należy zabrać ze sobą:

• numer identyfikacyjny – (numer gospodarstwa)

• 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),

• kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2020 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2020 należy wprowadzić wartość 0),

• hasło do logowania

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail - pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia).

Jednocześnie informujemy, że ww. pomoc jest jedynie pomocą techniczną. Pełną odpowiedzialność za dane wskazane we wniosku ponosi wnioskodawca.

Poprawiony: czwartek, 24 czerwca 2021 07:33