Informacja dla rolników Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 17 listopada 2021 15:18
wilki Informacja dla rolników na temat szkód wyrządzonych przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w mieniu.
Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w mieniu. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie przysługuje za szkody wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. Oględzin i szacowania szkód – na wniosek poszkodowanego – a także ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. z 2018r. poz. 645).
Zgłaszania szkód w zwierzętach należy dokonywać telefonicznie, ponieważ jedynie w ten sposób pracownicy RDOŚ są w stanie sprawnie, skutecznie i w szybkim terminie dokonać oględzin.
Formularz wniosku z wymaganymi załącznikami dostępny jest w formie elektronicznej na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi http://bip.lodz.rdos.gov.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” w bloku tematycznym nr II, dotyczącym spraw ochrony przyrody pod pozycją 6. W celu uzyskania odszkodowania, prawidłowo wypełniony formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście, wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub pocztą tradycyjną na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. Pracownicy RDOŚ w Łodzi uzgadniają termin dokonania oględzin i oszacowania szkód, wyliczają kwotę odszkodowania, a następnie po uzyskaniu środków budżetowych na ww. cel zostaje dokonana wypłata odszkodowania.

informacja dla rolnikow.pdf

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 15:22