Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 04 stycznia 2022 12:22

alkohol Informujemy, że zgodnie z art.11¹ ust.4 i ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2021 r.poz.1119) przedsiębiorcy prowadzący w 2021 roku sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w swoim punkcie sprzedaży w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Ponadto zgodnie z art. 11¹ ust.7 wyżej cytowanej ustawy należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń w trzech równych ratach w terminach:

I rata do 31 stycznia 2022 r.

II rata do 31 maja 2022r.

III rata do 30 września 2022 r.

lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego tj.2022r.

Powyższe oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 44 710 51 11 w. 37

W załączeniu : Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021.

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2022 14:09