Protokół z konsultacji społecznych Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
środa, 17 listopada 2021 09:28

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.”

Protokół z konsultacji

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 09:30