Usuwanie azbestu z terenu gminy Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   
wtorek, 05 grudnia 2017 08:18

39041 eternit2

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Rzeczyca wzorem lat poprzednich zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy. Osoby zainteresowane demontażem i usunięciem eternitu oraz innych wyrobów azbestowych z posesji położonych na terenie gminy Rzeczyca prosimy o składanie stosownych wniosków (plik do pobrania poniżej oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy) w terminie do 31 stycznia 2020 r. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Sekretariacie UG lub za pośrednictwem operatora pocztowego, oraz w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osoba upoważniona do kontaktu:

Monika Wieteska, nr tel. 44 710 51 11, wew. 42, pokój nr 11,
Sylwia Filipowicz, nr tel 44 710 51 11, wew. 46, pokój nr 7.

Uwaga! Osoby planujące wnioskowanie o demontaż eternitu, zobowiązane są do dostarczenia wraz z wnioskiem kserokopii zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Przedmiotowe zgłoszenie należy złożyć do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Nie dostarczenie kserokopii zgłoszenia skutkowało będzie odrzuceniem wniosku. Dla ułatwienia poniżej zamieszczamy wzór zgłoszenia wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumenty te dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, pod adresem http://bip.powiat-tomaszowski.pl/subcontent.php?cms_id=3546 .

Wzór wniosku do Urzędu Gminy:

wzór wniosku.doc

wzór wniosku.pdf

Wzór zgloszenia do Starostwa Powiatowego:

wzór zgłoszenia.doc

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.doc