Gmina Rzeczyca otrzymała 1 424 455 zł na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Przeciwdziałania COVID – 19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 05 marca 2021 12:40

 Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:
1. „Zakup ciężkiego wozu strażackiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy” w kwocie 100 000,00 zł – 10,00 % całego zadania.
2. „Budowa wewnętrznej linii zasilającej wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy” w kwocie 34 652,62 zł – 99,01 % całego zadania.
3. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Dolny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim” – 765 238,76 zł – 32,26% całego zadania.
4. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego” - w kwocie 183 066,72 zł – 10,23 % całego zadania.
5. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec” – 31 611,00 zł – 1,74% całego zadania.
6. „Przebudowa drogi w Kawęczynie” w kwocie 186 068,90,00 zł – 61,85 % całego zadania.
7. „Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych” w kwocie 15 000,00 zł – 20,55 % całego zadania.
8. „Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” w kwocie 71 217,00 zł – 57,29 % całego zadania.
9. „Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych – świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu – Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalnych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych” w kwocie 13 615,00 zł – 20,71 % całego zadania.
10. „Przebudowa drogi w miejscowości Kanice” w kwocie 23 985,00 zł – 8,75 % całego zadania.