Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytego sprzętu elektronicznego) Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 23 maja 2014 11:17

Szanowni Państwo 

Właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy Rzeczyca

W związku z licznymi prośbami płynącymi z Państwa strony, informujemy, iż w dniach 26 maja – 6 czerwca 2014r. zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytego sprzętu elektronicznego) zgodnie z załączonym harmonogramem:
26 maja 2014r. – Stanisławów, Kanice
27 maja 2014r. – Wiechnowice, Bartoszówka;
28 maja 2014r. – Glina, Zawady;
29 maja 2014r. – Gustawów, Bobrowiec;
30 maja 2014r. – Jeziorzec, Roszkowa Wola;
2 czerwca 2014r. – Lubocz, Brzeg;
3 czerwca 2014r. – Grotowice, Łęg, Brzeziny;
4 czerwca 2014r. – Brzozów, Kawęczyn;
5 czerwca 2014r. – Rzeczyca;
6 czerwca 2014r. – Sadykierz.
Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7:00 danego dnia. Odpady wystawione
w późniejszym terminie nie zostaną odebrane.
Jednocześnie informujemy, iż odpady wielkogabarytowe są odbierane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13:00 - 17:00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na bazie Referatu Usług Komunalnych - tj. ul. Mościckiego 10 97-220 Rzeczyca.

!!! Uwaga:
Odpadami wielkogabarytowymi nie są: odpady komunalne, opony i wyroby z gumy, opakowania po środkach ochrony roślin, folie ogrodnicze oraz materiały niebezpieczne.