Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 25 kwietnia 2018 06:58

odpadygabaryty INFORMACJA

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca

W związku z licznymi prośbami płynącymi z Państwa strony, informujemy, iż w dniach 04 czerwca – 15 czerwca 2018 r. zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz zużytego sprzętu elektronicznego) zgodnie z załączonym harmonogramem:

04 czerwca 2018 r. – Stanisławów, Kanice

05 czerwca 2018 r. – Wiechnowice, Bartoszówka;

06 czerwca 2018 r. – Glina, Zawady;

07 czerwca 2018 r. – Gustawów, Bobrowiec;

08 czerwca 2018 r. – Jeziorzec, Roszkowa Wola;

11 czerwca 2018 r. – Lubocz, Brzeg;

12 czerwca 2018 r. – Grotowice, Łęg, Brzeziny;

13 czerwca 2018 r. – Brzozów, Kawęczyn;

14 czerwca 2018 r. – Rzeczyca;

15 czerwca 2018 r. – Sadykierz.

Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 800 danego dnia. Odpady wystawione w późniejszych godzinach lub innym terminie nie zostaną odebrane.

Jednocześnie informujemy, iż odpady wielkogabarytowe są odbierane w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 13:00 – 17:00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na bazie Referatu Usług Komunalnych - tj. ul. Mościckiego 10 97-220 Rzeczyca.

Uwaga !!!

Do odpadów wielkogabarytowych NIE NALEŻĄ: odpady niebezpieczne takie jak chemikalia, kleje, świetlówki, oleje i smary, gruz, zderzaki i inne elementy samochodów, grzejniki, ramy okienne, wanny, umywalki, sedesy, płytki, styropian, papa, opony i wyroby z gumy, opakowania po środkach ochrony roślin, folie ogrodnicze.