Uchwały Rady Gminy Rzeczyca oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 02 lipca 2013 14:09

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz. u. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) 

3. UCHWAŁA NR XXXI/234/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczyca

4. UCHWAŁA NR XXXI/235/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli .....

5. UCHWAŁA NR XXVIII/221/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 07 marca 2013 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca

6.UCHWAŁA NR XXIX/225/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

7. UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rzeczyca

8. UCHWAŁA NR XXIX/227/2013 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty

Poprawiony: piątek, 27 września 2013 08:20