INFORMACJA!!! Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 10 grudnia 2013 11:02

   Wójt Gminy Rzeczyca przypomina o zbliżającym się terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę powyższą należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy 

nr 26898500040020021039610026 w terminie do 31 grudnia 2013r. za IV kwartał (miesiące – październik, listopad, grudzień).

Kolejne terminy opłat:
za I kwartał – do 15 kwietnia 2014r.
za II kwartał – do 15 lipca 2014r.