INFORMACJA!!! Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 31 marca 2014 15:59

UWAGA meteo    Wójt Gminy Rzeczyca przypomina o zbliżającym się terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę powyższą należy uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy 

nr 26898500040020021039610026 w terminie do
15 kwietnia 2014r. za I kwartał (miesiące – styczeń, luty, marzec).

Kolejny termin opłaty:
za II kwartał – do 15 lipca 2014r.