Wymarzonym asfaltem do Gustawowa Drukuj
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 19 października 2009 12:48
1p10205508 października o godz. 15.00 w Gustawowie w sąsiedztwie krzyża przy drodze miała miejsce miła uroczystość - oficjalne oddanie drogi asfaltowej prowadzącej z Bartoszówki przez Gustawów do Jeziorca. Wszyscy Mieszkańcy Gustawowa jak jeden, przybyli na tą ważną i długo oczekiwaną chwilę. Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii Wierzchowy Ks. Marek Wysocki a przecięcia wstęgi dokonali wszyscy obecni. „… droga w Gustawowie wybudowana została wg najlepszych standardów, podobnej drogi nie ma w całej gminie, teraz od Was wszystkich zależeć będzie jak długo Wam będzie służyła, szanujcie ją zwłaszcza podczas wykonywania prac polowych…”, powiedział w swym wystąpieniu Wójt Marek Pałasz. W imieniu wszystkich Mieszkańców za drogę podziękował w sposób bardzo oryginalny, bo wierszem Arkadiusz Mejer – okrzyknięty przez „swoich” wiejskim poetą. Na okoliczność oddania drogi zasadzono dodatkowo w sąsiedztwie krzyża dęba a pod nim złożono dokument upamiętniający to wydarzenie ze spisem wszystkich żyjących na ten dzień Mieszkańców Sołectwa Gustawów. Wszystkich obecnych, biorących udział w tej uroczystości Mieszkańcy Gustawowa zaprosili na obiad do niedawno oddanej świetlicy wiejskiej w Baroszówce. Mieszkańcy Gustawowa pokazali nie tylko swoją wielką gościnność ale zwykła solidarność wiejską, jakże potrzebną na takie właśnie okoliczności, co podkreślali zaproszeni goście w swych wystąpieniach. 

Wykonawcą drogi było  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Trybunalski Inspektorem nadzoru Małgorzata Killman. Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Remont drogi gminnej Bartoszówka – Gustawów –Jeziorze została przeprowadzona na odcinku 1 800,00 m i szerokości jezdni 4,50 m, szerokość poboczy 0,75 mW ramach remontu zostały wykonane: roboty przygotowawcze (prace pomiarowe), podbudowa polegająca na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża  8802,00 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o grubości 10 cm -  880,2 m3 ( 2033 tony), skropieniu asfaltem podbudowy 8802,00 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 826,20 t oraz wykonaniu nawierzchni zasadniczej tj. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm 8100,00 m2. Do tego roboty uzupełniające polegające na uzupełnieniu i profilowaniu poboczy gruntowych 2700,00m2 i zagęszczeniu poboczy 2700,00m2.Do budowy drogi zużyto : 2 033 tony kruszywa, 1 434 tony masy z betonu asfaltowego. Koszt remontu drogi: to kwota 528 720,59 zł w tym: - wykonanie projektu technicznego 2 000,00 zł, - roboty budowlane 522 438,31 zł- inspektor nadzoru 4 282,28 zł. Udział finansowy budżetu państwa :  263 360,00 zł

Tekst: Edyta Kaliszewska-Świderska, zdjęcia: Sławomir Pietrzak

 

Poprawiony: wtorek, 09 listopada 2010 17:08