Szkolenie zakończone sukcesem... Drukuj
Wpisany przez Antoni Socha   
poniedziałek, 14 grudnia 2009 13:20

dscn782910 grudnia w Rawie Maz. został przeprowadzony egzamin końcowy z nabytych umiejętności przez beneficjentów szkolonych w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowała Gmina Rzeczyca, osobami odpowiedzialnymi za jego realizację byli Marek Pałasz Wójt Gminy oraz Grażyna Frączak Skarbnik Gminy.   Autorem projektu złozonego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi była Monika Woźniak, specjalistka ds monitoringu i ewoluacji w tym projekcie.Koordynatotem projektu był Antoni Socha, za obsługę finansową odpowiedzialna była Agnieszka Gradowska. Projekt polegał na przeprowadzeniu kursu zawodowego „Magazynier z obsługą kas fiskalnych i eksploatacją wózków jezdniowych”.  W kursie uczestniczyło 25 mieszkańców Gminy Rzeczyca, będących bezrobotnymi i rolnikami. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2009 r. – 31.12.2009 r.

Zajęcia teoretyczne prowadzone były w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy natomiast zajęcia praktyczne prowadzone były w firmie „ Belle – Poland” w Rawie Maz. Oprócz zajęć teoretycznych z obsługi wózków (44 godz.) prowadzone były wykłady z obsługi kas fiskalnych (14 godz.)  oraz z gospodarki magazynowej (30 godz.), każdy z beneficjentów wyjeździł po 15 godz. na wózkach.

Według opinii prowadzących zajęcia grupa była bardzo zdyscyplinowana, systematycznie przychodziła na zajęcia, dobrze przyswajała wiedzę co skutkowało 100 % zdanym egzaminem zarówno w jeździe praktycznej jak i wiedzy teoretycznej weryfikowanej testem. Uroczystość wręczenia zaświadczeń o ukończeniu kursu i nabytych uprawnieniach zaplanowana jest w połowie stycznia 2010 r.

Poprawiony: wtorek, 09 listopada 2010 16:52