OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2020/G Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 09 grudnia 2020 09:52

DOLINA belka4 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od dnia 10.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)
Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy ul. św. Antoniego 55 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego:
-Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Realizowany przez: Rozwój obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie
Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:
CEL OGÓLNY I: Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo – krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców
CEL SZCZEGÓŁOWY I.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Treść ogłoszenia.pdf