Przypominam właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
czwartek, 10 grudnia 2020 14:14

UWAGA meteo

I n f o r m a c j a

W ślad za pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim i z rozpoczętym sezonem zimowym, przypominam właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Prace te winny obejmować w szczególności; sprawdzenie stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz sprawności prawidłowości działania instalacji elektrycznych, grzewczych oraz gazowych. Przypominam również o obowiązku usuwania zalegającego śniegu z konstrukcji dachowych w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, aby nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji budynku. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych znajdujących się bezpośrednio przy obiekcie budowlanym.

Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy również przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Jednocześnie informuję o obligatoryjnym przeprowadzaniu kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy w ciągu roku obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Powyższe obowiązki wynikają z art. 61 i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.).

pismo.pdf