Informacja o kontrolach przyłączy Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
piątek, 15 stycznia 2021 15:27

Mieszkańcy Gminy Rzeczyca

W związku z ponownym pojawieniem się w wodzie przeznaczonej do spożycia
w gminnym wodociągu przekroczonej wartości drobnoustrojów, które zostało stwierdzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz., Urząd Gminy
w Rzeczycy informuje, że od dnia 18 stycznia 2021r. na terenie Gminy Rzeczyca rozpoczną się kontrole posesji przyłączonych do gminnej sieci wodociągowej. Tematyką kontroli będzie przyłączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej do sieci wodociągowej oraz odcięcie dopływu wody z prywatnych ujęć wody takich jak studnie, hydrofory itp.

Zgodnie z wydawanymi warunkami technicznymi na budowę przyłącza wodociągowego każdy użytkownik ma obowiązek trwale odłączyć prywatne ujęcie wody od gminnej sieci wodociągowej.

Komunikat

Poprawiony: piątek, 15 stycznia 2021 15:30