Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
piątek, 22 stycznia 2021 09:57

akcyza Wójt Gminy Rzeczyca informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. można składać w terminie

od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.

w pokoju numer 1a (wejście od strony poczty).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego

za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Załączniki:

1. Wniosek
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2

4. załącznik nr 3

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2021 12:52