Wnioski o zwrot podatku akcyzowego 2021 Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 21 lipca 2021 09:40

akcyza Wójt Gminy Rzeczyca informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2021 r. można składać

w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w pokoju numer 1A (wejście od strony poczty).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Producent rolny, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2021) musi złożyć jego kopię przy składaniu wniosku w drugim terminie.

załączniki:

1. wzór wniosku akcyza.pdf
2.Załącznik do wniosku.doc
3. zestawienie faktur.doc
4. RODO.doc