Informacja dotycząca dożywiania w szkole w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
środa, 18 sierpnia 2021 09:12

dozywianie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy informuje, że od dnia 20.08.2021r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci w szkole na okres od września do grudnia 2021 r.

Pomoc może być przyznana dla dzieci i młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. 792,00 zł na osobę.

Własnoręcznie napisany i podpisany przez rodzica/opiekuna wniosek o pomoc w formie dożywiania dziecka/dzieci w przedszkolu* i w szkole należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczycy.

Do wniosku dołączyć należy:

• zaświadczenie potwierdzające dochody (w tym również kredyty i pożyczki) i ich wysokości netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku lub w przypadku zmiany sytuacji dochodowej - aktualny,

• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy,

• w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore należy dołączyć aktualne orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub w przypadku osób długotrwale chorych - zaświadczenie od lekarza,

• aktualne odpisy wyroków sądowych, wysokość świadczeń alimentacyjnych.

Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 44 726 07 20 lub 508 623 575

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rzeczycy

Małgorzata Korecka