Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
poniedziałek, 13 września 2021 14:32

alkohol Urząd Gminy w Rzeczycy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty)

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2021

w terminie do 30 września 2021 r.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek:

Gmina Rzeczyca

PBS w Rzeczycy : 26 8985 0004 0020 0210 3961 0026

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.