Sesja wyjazdowa Rady Gminy Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 26 października 2021 13:32

IMG 7962 Gmina Rzeczyca w 2015 roku przyjęła uchwałę o partnerstwie z Gminą Opatowiec. Przez te 6 lat wiele się zmieniło zarówno poprzez wykonane przez obu włodarzy inwestycje, jak i zmianę statusu naszego partnera, który w roku 2019 stał się Miastem i Gminą Opatowiec.
22 i 23 października, nasi samorządowcy po raz drugi od zawiązania współpracy, a po raz pierwszy w tej kadencji, mieli możliwość wyjazdu do zaprzyjaźnionej Gminy, gdzie odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

W sesji oprócz radnych, sołtysów i kadry kierowniczej z naszej Gminy, uczestniczyła również w komplecie Rada Miasta i Gminy Opatowiec wraz z sołtysami, dyrektorami i kierownikami wszystkich jednostek. Była to okazja do podsumowania 6 lat współpracy, która, jak zgodnie podsumowali w swoich wystąpieniach Burmistrz Sławomir Kowalczyk oraz Wójt Marek Kaźmierczyk, układała się znakomicie. Współpraca rozwijała się nie tylko na niwie samorządowej, ale również społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej poprzez m.in. wymianę młodzieży szkolnej, udział delegacji w Dożynkach Gminnych, Championacie Koni Małopolskich oraz Regionalnej Pierzawce. Wymiernym efektem są również podpowiedzi inwestycyjne, wymiana doświadczeń w pozyskiwaniu dofinansowań czy też np. pomoc przy zakupie maseczek w początkowej fazie pandemii.
Podczas wizyty studyjnej, mieliśmy okazję przepłynąć się promem przez dwie rzeki Wisłę i Dunajec (jedyny taki prom w Polsce, który ze względu na wybudowanie w pobliżu mostu na Wiśle, może stać się legendą). Był czas na zwiedzanie poszczególnych miejscowości oraz inwestycji, które samorząd wykonał w ostatnich latach, a także gospodarstwa lokalnego przedsiębiorcy.

Należy podkreślić, iż całość kosztów związanych z pobytem samorządowcy Gminy Rzeczyca pokrywali że środków własnych.