Ogłoszenie w sprawie rpzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeczycy Drukuj
piątek, 19 listopada 2021 17:02

ogłoszenie.pdf