Ogłoszenie w sprawie rpzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice oraz części obszaru wsi Wiechnowice w gminie Rzeczycy Drukuj
piątek, 19 listopada 2021 17:08

ogłoszenie.pdf