INFORMACJA Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
wtorek, 20 września 2022 13:43

klusownictwo Zakres działań kłusowniczych w stosunku do zwierząt wodnych wynika z dość szczegółowego prawa wędkarskiego, umów międzynarodowych oraz ustawy o rybactwie śródlądowym dotyczących rybołówstwa. Działania naruszające przepisy regulujące te kwestie są określane jako kłusownictwo. Do najczęściej spotykanych działań kłusowniczych należą:

• łowienie ryb bez wymaganych uprawnień i dokumentów upoważniających do połowu (karta wędkarska) oraz brak lub fałszowanie wymaganej dokumentacji,

• łowienie niezgodne ze sztuką: wędkarz może np. łowić tylko na dwie gruntówki, większa liczba wędek jest niedopuszczalna (100-200 zł kary za każdą kolejną wędkę), w wędkarstwie podlodowym limitowaniu podlega długość kija,

• używanie do połowu nieodpowiednich i niedopuszczalnych narzędzi: stosowanie sieci ze zbyt małymi oczkami, saków, bębenków rybackich (nie dotyczy zarejestrowanej działalności rybołówczej), ościeni, zabijanie prądem elektrycznym, materiałami wybuchowymi itp.,

• łowienie ryb niewymiarowych, chronionych (niepodlegających połowom) lub

w okresie ochronnym,

• łowienie ryb w niedozwolonym miejscu: na obszarze chronionym lub w miejscu zabronionym, np. na jazie lub przepławce - dotyczy ryb łososiowatych (połów

w cudzym stawie jest także kradzieżą).

Wykroczenia powyższe zagrożone są karą grzywny, z możliwością orzeczenia środków karnych w postaci:

– nawiązki na rzecz pokrzywdzonego;

– przepadku narzędzi i innych przedmiotów;

– zakazu amatorskiego połowu ryb.