Z Rzeczycy na Forum do Warszawy. Drukuj
Wpisany przez Antoni Socha   
wtorek, 12 kwietnia 2011 07:08

forumGmina Rzeczyca w roku 2008 została zakwalifikowana do grona gmin mogących się ubiegać o wsparcie finansowe z programu Poakcesyjnego Wspierania Obszarów Wiejskich. W dniach 7 – 8 kwietnia w Warszawie miało miejsce Forum Integracji Społecznej, podsumowujące działalność tego 3-letniego programu realizowanego w Polsce. Organizatorem forum było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z Minister Jolantą Fedak na czele. Byli przedstawiciele Banku Światowego, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zaproszono zarówno naukowców (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Łódzki, Warszawski), którzy zajęli się interpretacją problematyki społecznej z punktu widzenia potrzeb socjologicznych wsi oraz realizatorów dobrych praktyk – wójtów, kierowników GOPSU, GOK, prezesów stowarzyszeń. Właśnie do grona tych drugich referujących dobre praktyki zaproszono przedstawiciela Gminy Rzeczyca – Antoniego Sochę – Dyrektora GOK-u, jednocześnie będącego wraz z całą instytucją kultury głównym realizatorem realizowanych projektów w gminie. Przypomnieć należy, że koordynatorem wszystkich działań w tym zakresie na terenie gminy była Regina Sarwa – Kierownik GOPS-u.

 

Program Integracji Społecznej (PIS) w szeroko rozumianej interpretacji miał zapewnić wsparcie dla inicjatywnych grup społecznych i jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznych w regionach kraju tym problemem dotkniętych. W naszej gminie problematyka wykluczenia społecznego, uniemożliwiającego danym jednostkom pełnego uczestniczenia w życiu społecznym nie jest zjawiskiem powszechnym. Powszechność tego zjawiska występuje na terenach po byłych pegerach, spółdzielniach produkcyjnych, tak więc nie w naszym regionie. Nie mniej jednak pomysł wsparcia inicjatyw społecznych było jak najbardziej w naszej gminie pożądane, choć też trzeba przyznać, że nie trafiło ono w optymalne miejsca, jako, że w Gminie Rzeczyca na czas uruchomienia środków PPWOW nie funkcjonowały żadne organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia), które w pierwszej kolejności winny po te środki sięgać i samodzielnie nimi dysponować na potrzeby swoich lokalnych społeczności. Aktualnie niezależnie od motywów i powodów takie stowarzyszenia już powstają, że wspomnę o Stowarzyszeniu „TUBEROZA" w Zawadach i „Piliczanki" w Grotowicach, czy „RKS Rzeczyca" i nowo utworzone KGW w Rzeczycy Przypomnieć należy też, że w ramach 3 letnich działań w tego programu w Gminie Rzeczyca zrealizowano takie projekty jak: 2-krotna akcje działań profilaktyki zdrowotnej, festyny integracji społecznej, wycieczki dla aktywu osób starszych, warsztaty instruktażowe dla młodzieżowych zespołów: ludowego i orkiestry dętej wraz z wycieczkami, wakacyjne dziecińce dla dzieci, regionalną konferencję, poradnictwo psychologiczne dla rodziców. Sam fakt zaproponowania Gminie Rzeczyca uczestnictwa w tym forum i podzielenia się własnym doświadczeniami świadczą o wyróżnieniu i dobrej ocenie tych działań. Reprezentujący gminę Antoni Socha – uczestniczył w panelu dyskusyjnym jako jeden z pięciu główno prowadzących moderatorów przed zgromadzoną publicznością prezentując dokonania gminy w tym względzie koncentrując się głównie na młodzieżowym zespole ludowym. Wybrał właśnie to zadanie jako ważne nie tylko z punktu widzenia kultywowania bogatej tradycji ludowej ale tez jako najbardziej wyrazistej formy promowania gminy. Swoje wystąpienie zakończył prezentacją multimedialną będącą montażem występów estradowych zespołu „Mali Rzeczycanie". Trudno samemu się do tego uczestnictwa odnieść i jego oceny ale jestem przekonany, że Gmina Rzeczyca została zaprezentowana w sposób właściwy, czego dowodem były liczne oklaski w trakcie dyskusji, świadczyły także o tym licznie rozdawane wizytówki i informacyjne foldery zaraz po zakończeniu panelu dyskusyjnego.

 

 

Poprawiony: wtorek, 12 kwietnia 2011 13:29