Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
czwartek, 07 lipca 2011 11:24
Rzeczyca dn. 07 lipca 2011r.


Szanowni Państwo
Właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy Rzeczyca
RRiZP.7031.02.2011.MSz
OBWIESZCZENIE
    Uprzejmie Państwa zawiadamiam, że w okresie 21-27 lipca br. na terenie Gminy Rzeczyca,  zostanie przeprowadzona bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych - (starych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD -(telewizory , radia, lodówki, pralki, kuchnie elektryczne itp.), sprzętu elektronicznego – ( stare komputery i monitory, drukarki) .
1.Mieszkańcy wsi: Rzeczyca, Łęgu, Grotowic, Brzezin, Gliny i Zawad, dostarczają odpady  na teren nieruchomości
położonej w Rzeczycy przy ul. Spółdzielców –  ( dawna baza GS – plac węglowy) , w okresie od 26-27 lipca br.
2. Mieszkańcy wsi: Lubocz, Brzeg, Jeziorzec, Roszkowa Wola i Kawęczyn  dostarczają odpady  na teren boiska sportowego przy
PSP w Luboczy , w okresie od 21-22 lipca br.
3. Mieszkańcy wsi: Sadykierz, Brzozów, Bartoszówka, Bobrowiec, Gustawów, Wiechnowice, Kanice i Stanisławów dostarczają odpady  na teren przy boisku sportowym przy PSP w Sadykierzu- (wjazd od drogi powiatowej ), w okresie od 21-22 lipca br.

Odpady odbiorą: firmy JUKO z Piotrkowa Tryb. i VEOLIA Usługi dla Środowiska O/ w Tomaszowie Maz.

Uwaga: Odpadami wielkogabarytowymi nie są : odpady komunalne, opony i wyroby z gumy, opakowania po środkach ochrony roślin, folie ogrodnicze oraz materiały niebezpieczne, akumulatory i baterie,  odpady medyczne , agregaty lodówkowe, jarzeniówki, kineskopy z telewizorów .
[Treśc obwieszczenia.pdf]
Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 12:22