PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
poniedziałek, 26 października 2020 13:58

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu pn.: ,,Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.”

Protokół z konsultacji