ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY RZECZYCA z dnia 8 stycznia 2021 r. Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
piątek, 08 stycznia 2021 14:07

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 rok

Zarządzenie nr 3_2021