Ogłoszenie o naborach wniosków o powierzenie grantów Drukuj
Wpisany przez Paulina Kobacka   
czwartek, 26 sierpnia 2021 14:24

Stowrzyszenie Doliny Pilicy zaprasza do składania wniosków o powierzenie grantów organizowanych przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy:

1) 1/2021/G – dot. Wspierania/aktywizowania organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, grup nieformalnych, Wniosek nr 1

2) 2/2021/G – dot. Wspierania lokalnych twórców, Wniosek nr 2

3) 3/2021/G – dot. Budowy lub przebudowy miejsc rekreacji i wypoczynku Wniosek nr 3