Zaproszenie do udziału w konsultacjach Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
wtorek, 05 października 2021 10:01

Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn.: Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

Zaproszenie

Projekt Uchwały

Formularz