Przebudowa drogi gminnej w Glinie Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

  unia lodzkie prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej w Glinie" mająca na celu poprawę standardu korzystania z drogi wewnętrznej w miejscowości Glina poprzez jej przebudowę i nadanie kategorii drogi gminnej,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,986 km oraz nadanie jej kategorii drogi gminnej.