Przebudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielców w Rzeczycy Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

unia lodzkie prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. "Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczycy" mająca na celu poprawę warunków użytkowania przez mieszkańców Rzeczycy lokalnej sieci drogowej oraz usprawnienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę ul. Spółdzielców w Rzeczycy,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi na odcinku 0,221 km

Koszt całkowity projektu: 226 356,44 zł

Wartosć otrzymanego dofinansowania ze srodków EFRROW: 121 289,00 zł