Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap V Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

unia lodzkie prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – etap V" mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Rzeczyca poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych o długości 1,380 km

Koszt całkowity projektu: 433 653,44 zł

Wartosć otrzymanego dofinansowania ze srodków EFRROW: 224 336,00 zł