Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

unia lodzkie prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu" mająca na celu podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwój społeczno-kulturowy,

integrację, promocję i poprawę wizerunku miejscowości Łęg poprzez stworzenie wiejskiego ośrodka kulturalnego dla mieszkańców tej miejscowości,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,

w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich",

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wybudowanie jednego obiektu pełniącego funkcje kulturalne.

Koszt całkowity projektu: 567 524,16 zł

Wartosć otrzymanego dofinansowania ze srodków EFRROW: 361 115,00 zł