Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   
piątek, 14 sierpnia 2015 12:40

banner prow

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn.

„Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” , objętego PROW na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Rzeczyca poprzez montaż mikroinstalacji prosumenckich, tj. powietrznych pomp ciepła, wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 971 640,96 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 764 428,00 zł