Rządowy fundusz Polski Ład Program inwestycji strategnicznych - Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w Gminie Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Radosław Bernaciak   
czwartek, 14 kwietnia 2022 00:00

znak

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków warsztatowo-biurowych na cele usług administracyjnych i społecznych dla ludności wraz z zagospodarowaniem terenu. Obecne budynki są w złym stanie technicznym oraz nie spełniają wymogów PIP. Przedmiotowa inwestycja jest dla Gminy Rzeczyca niezbędna i ma priorytetowe znaczenie. W rewitalizowanym obiekcie, zlokalizowanym w parku podworskim, wpisanym do rejestru zabytków, znajdą się m.in. następujące instytucje: Urząd Gminy, Rada Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka oraz stowarzyszenia.

Poprawiony: czwartek, 21 kwietnia 2022 13:40