Rozbudowa budynku komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Bobrowcu Drukuj

banner prow

nowyBanner


Operacja pn.

„Rozbudowa budynku komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Bobrowcu”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel operacji: Podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, rozwój społeczno-kulturowy, integracja społeczności, promocja i poprawa wizerunku miejscowości Bobrowiec poprzez stworzenie wiejskiego ośrodka kulturalnego dla mieszkańców miejscowości Bobrowiec

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 369 225, 23 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFRROW : 208 844,00 zł