Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła Drukuj

banner prow

nowyBanner


Operacja pn.

„Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” , objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)


Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Rzeczyca poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 1 518 485,81
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 919 699, 00 zł