Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy Drukuj

banner prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Operacja pn.

„ Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel operacji: Poprawa jakości zycia na obszarze wiejskim, zwiększenie dostępności oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Gminy Rzeczyca, zapewnienie rozwoju sportu, umożliwienie organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego.

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 1 135 640,09 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 500 000, 00 zł