Kształtowanie centrów miejscowości Gminy Rzeczyca przez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiaty Drukuj

banner prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Operacja pn.

„Kształtowanie centrów miejscowości Gminy Rzeczyca przez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiaty”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” , objętego PROW na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://www.minrol.gov.pl/pol/)

Cel operacji: Podniesienie poziomu życia i integracji mieszkańców Gminy Rzeczyca oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki miejscowości poprzez dostawę i montaż wiat przystankowych wraz z ułożeniem kostki.

Beneficjent: Gmina Rzeczyca
Koszt całkowity: 54 968,70 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków EFFROW : 35 748,00 zł