Pompy ciepła w Filii PSP w Sadykierzu Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczycy, filia w Sadykierzu", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest montaż instalacji:

-fotowoltaicznej o całkowitej mocy 39,33 kW składającej się ze 138 paneli monokrystalicznych o mocy 285 W każdy oraz 2 inwerterów o mocy 17,5 kW każdy,

-gruntowej pompy ciepła o całkowitej mocy 130 kW wraz z dolnym źródłem ciepła i instalacją przyłączeniową na gruncie szkoły podstawowej w Sadykierzu. W skład sprężarkowej pompy ciepła wchodzi hermetyczny lub półhermetyczny zespół sprężarkowy z elektrycznym silnikiem napędowym lub sprężarka dławnicowa napędzana silnikiem elektrycznym lub spalinowym, wymienniki ciepła, sieć przewodów czynnika roboczego wraz z czynnikiem oraz urządzenia regulacyjno – zabezpieczające;

-wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w budynkach szkoły.

Celem głównym i bezpośrednim projektu jest ochrona środowiska, ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli zmniejszenie – dzięki możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii - ilości oraz kosztów zużycia energii z sieci oraz redukcja emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery, przy jednoczesnej przebudowie źródła ciepła. W wyniku realizacji projektu dojdzie do stworzenia nowoczesnego obiektu placówki edukacyjnej – szkoły podstawowej w Sadykierzu poprzez poprawę jego wartości energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji gazów do atmosfery.

Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą wykorzystania energii geotermalnej – do produkcji energii cieplnej – oraz energii promieniowania słonecznego – do produkcji energii elektrycznej. Zarówno efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię pierwotną, oraz wykorzystania energii z czystych, ekologicznych źródeł.

Całkowita wartość projektu: 1 437 010,23 zł.

Wartość dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej: 818 830,50 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2019 r.