Pompy ciepła w PSP w Rzeczycy Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Montaż pompy ciepła oraz przebudowa instalacji c.o.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się montaż gruntowej pompy ciepła o całkowitej mocy 276 kW wraz z dolnym źródłem ciepła i instalacją przyłączeniową na gruncie oznaczonym w ewidencji jako działki nr 1170/12, 1170/9, 1170/2, 1169/1, 1169/2, 1157/2 obręb 0018, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim redukcja tzw. niskiej emisji, czyli redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz przebudowie systemu zaopatrzenia obiektu w ciepło.

Modernizacja instalacji c.o. będzie polegała na wymianie grzejników, orurowania, montażu zaworów i głowic termostatycznych oraz zaworów regulacyjnych.

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o całkowitej mocy 38,76 kW na gruncie oznaczonym w ewidencji jako działka nr 1170/12 gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz redukcja zużycia energii elektrycznej z sieci. Cele te mogą zostać osiągnięte poprzez pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne, przy wykorzystaniu technologii wysokiej jakości krzemu monokrystalicznego poprzez zjawisko fotowoltaiczne.

Całkowita wartość projektu: 3 564 530,16 zł.

Wartość dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej: 2 278 791,40 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 09.12.2019 r.