Innowacyjna szkoła Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Innowacyjna szkoła", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Niniejszy projekt obejmuję swym zakresem:

1. Budowę 3 wiat edukacyjnych przy Szkole Podstawowej w Rzeczycy i Gimnazjum w Rzeczycy,

2. Wyposażenie 3 pracowni komputerowych: dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i Gimnazjum w Rzeczycy (1 sala) oraz w filiach Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, które znajdują się w miejscowościach Lubocz (1 sala) i Sadykierz (1 sala),

3. Wyposażenie sali zajęć ogólnosprawnościowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy i Gimnazjum w Rzeczycy.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji ogólnej i wyrównanie szans rozwojowych w zakresie kompetencji kluczowych oraz nauczania eksperymentalnego uczniów z terenu Gminy Rzeczyca.

Całkowita wartość projektu: 377 716,11 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 284 962,77 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2018 r.