Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w gminie Rzeczyca Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

rpo logo

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. "Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego parku podworskiego w gminie Rzeczyca", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

W ramach realizacji niniejszego projektu, rewitalizacji zostanie poddany obiekt poprzemysłowy, znajdujący się w parku podworskim im. I. Paderewskiego w Rzeczycy. Obiekt będzie wykorzystany na cele usług administracyjnych, społecznych i kulturalnych dla ludności. Podczas rewitalizacji zostanie przeprowadzona termomodernizacja energetyczna budynku. Znaczącym czynnikiem mającym negatywny wpływ na parametry energetyczne w budynku jest niska izolacyjność przegród zewnętrznych budynku, a co za tym idzie duże straty ciepła.

Celem bezpośrednim projektu jest przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych. W wyniku realizacji projektu dojdzie do stworzenia nowoczesnego, architektonicznie ciekawego obiektu Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy jednoczesnej kompleksowej termomodernizacji istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego wraz z działaniami prospołecznymi skierowanymi do mieszkańców polegającej na :

- przebudowie dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego korpusu istniejącego budynku,

- nadbudowie budynku o jedną kondygnację biurową z poddaszem (łącznie 1,5 kondygnacji),

- budowie stylizowanego na fronton dworu Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem,

- przebudowie terenu wokół budynku z wykonaniem nowej zieleni niskiej i d.f.a. na terenie zabytkowego parku podworskiego,

- budowie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym gruntowych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń do odzysku ciepła,

- działania o charakterze społecznym, skierowane na włączenie społeczne osób zamieszkujących tereny zdegradowane.

Całkowita wartość projektu: 8 711 138,60 zł.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 6 019 892,52 zł.

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 31.05.2020 r.