Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego Drukuj
Wpisany przez Paweł Goleń   

alt

Gmina Rzeczyca realizuje projekt pn. „Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Opis projektu

Głównym celem projektu jest nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych przebudowanej strażnicy OSP w celu aktywizacji i integracji poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez kulturalnych, artystycznych oraz zmniejszenie zjawisk kryzysowych poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej. Wybudowana świetlica zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości.

Projekt obejmuje inwestycję obejmującą docieplenie, rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku strażnicy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń w celu realizacji obiektu na potrzeby OSP, świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym, socjalnym, higieniczno - sanitarnym, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Ponadto inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu w postaci zieleni urządzonej oraz małej architektury i infrastruktury technicznej.

Całkowita wartość projektu: 1 499 144,20 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 035 908,96 zł

Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020r.