Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Drukuj
Wpisany przez Agata Wieczorek   
środa, 15 grudnia 2021 15:40

Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rzeczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022 rok

Zarządzenie nr 81/2021

Wzór oferty