„Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014”. Drukuj

wfosigw nowe logo

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Nazwa zadania: „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014”.

Koszt ogólny: 16.575,97 PLN.
Forma i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w wysokości 14.918 PLN.
Opis zakresu projektu: Zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do rozegrania konkursu w ramach edukacji ekologicznej – „Rambit leśny 2014”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Konkurs organizowany wspólnie przez Urząd Gminy, Gimnazjum w Rzeczycy, Rzeczycki Klub Sportowy „RKS Rzeczyca” oraz Nadleśnictwo Spała przyjął charakter imprezy dwudniowej i rozegrany został w dniach 12-13 czerwca 2014 r. Nazwa turnieju wiązała się z chęcią poszerzenia wiedzy uczniów o lesie oraz o bioróżnorodności, która w nim występuje, a także zapoznania z codzienną pracą leśników. Ponadto była to doskonała okazja do uczczenia rocznicy 90-lecia Lasów Państwowych. Zadanie zakładało poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i kształtowanie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko. W konkursie udział wzięło ok. 130 przedstawicieli gimnazjów z Rzeczycy, Budziszewic, Czerniewic, Inowłodza i Lubochni.

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl