Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca" Drukuj

wfosigw

  narodowy fundusz ochrony srodowiskaZadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca"

zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 46 064, 00 zł, w tym:

• w wysokości 23 264,00 zł ze środków NFOŚiGW,

• w wysokości 22 800,00 zł ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Opis zakresu projektu: Odbiór, transport, rozładunek i utylizacja 132,936 ton, w tym 16,01 ton wraz z demontażem, odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Rzeczyca.

Koszt ogólny zadania: 46 529,42 zł

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl oraz www.nfosigw.gov.pl/