Zakup koparko-ładowarki Drukuj

alt

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Nazwa zadania: "Zakup sprzętu(koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca".

Koszt ogólny: 249 593,50 zł.

Formy i wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: umorzenie pożyczki na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Łęgu" w kwocie 36 631,60 zł oraz pożyczka z możliwością 50 % umorzenia w kwocie 200 482,00 zł.

Zakres projektu: Zakupiony sprzęt przyczyni się do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pól uprawnych, posesji i dróg gminnych. Nastąpi odbudowa, utrzymanie i poprawa stanu rowów przydrożnych na terenie Gminy Rzeczyca.

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl